Ενδοσχολική βία

  • Ενδοσχολική βία
  • Ενδοσχολική βία
  • Ενδοσχολική βία

Η ενδοσχολική βία αποτελεί σήμερα ένα ακόμα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα και στη χώρα μας. Αφορά στη σωματική ή/και λεκτική βία και έχει τρόπο να αντιμετωπιστεί. Ως επί το πλείστον, οι γονείς δεν ενημερώνονται για τα κρούσματα ενδοσχολικής βίας καθώς το παιδί τους είτε ντρέπεται να εκμυστηρευτεί τέτοιου είδους γεγονότα. Μπορεί να διστάζει, καθώς υφίσταται γενικότερες συνέπειες λόγω της ασκούμενης βίας. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές δεν έχουν την επαρκή γνώση αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων. Πάντα σε συνδυασμό με τον φόβο αναφοράς των περιστατικών από τα παιδιά, η ενδοσχολική βία δεν αντιμετωπίζεται επαρκώς.

Τα γραφεία μας διατηρούν συνεργασία με ειδικούς ψυχολόγους συνεργάτες για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση τέτοιων υποθέσεων, με κύριο μέλημα μας τη συλλογή στοιχείων για την καταπολέμηση του φαινομένου και την τιμωρία των υπευθύνων.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες