Επιμέλεια παιδιών

  • Επιμέλεια παιδιών
  • Επιμέλεια παιδιών
  • Επιμέλεια παιδιών

Η επιμέλεια παιδιών είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που προκύπτουν μετά από διαζύγιο. Η άσκηση γονικής μέριμνας ή αλλιώς επιμέλεια παιδιού σε περιπτώσεις διαζυγίου των γονέων, ρυθμίζεται ενώπιον των δικαστικών αρχών. Αν έχετε την παραμικρή υποψία για παραμέληση, κακόβουλη μεταχείριση, αρνητική επιρροή, κακοποίηση του παιδιού σας απευθυνθείτε σε εμάς. Επίσης αν οτιδήποτε άλλο σας οδηγεί στην ανάγκη στοιχειοθέτησης υπόθεσης διεκδίκησης της επιμέλειάς του παιδιού σας, είμαστε εδώ για εσάς Τα γραφεία μας αναλαμβάνουν την πραγματοποίηση έρευνας. Στην συνέχεια συντάσσουμε ενημερωτικό υπόμνημα (έκθεση) βάσει του οποίου είστε σε θέση να αποκτήσετε την επιμέλεια των παιδιών σας. Εκτός από την αγωγή για την επιμέλεια, δύναται να ασκήσετε και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων. Αυτό προκύπτει με την απαραίτητη στοιχειοθέτηση από τις υπηρεσίες του γραφείου μας.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες