Φθορά Ξένης ιδιοκτησίας

  • Φθορά Ξένης ιδιοκτησίας
  • Φθορά Ξένης ιδιοκτησίας
  • Φθορά Ξένης ιδιοκτησίας

Η φθορά ξένης ιδιοκτησίας αποτελεί ποινικό αδίκημα. Προκειμένου όμως ο ιδιοκτήτης να προβεί σε οποιαδήποτε πράξη εναντίον του δράστη ο οποίος με πρόθεση προκάλεσε τη βλάβη ή/και καταστροφή (μερική ή ολική), θα πρέπει καταρχήν να τον/την εντοπίσει. Σε πολλές περιπτώσεις κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό χωρίς τη βοήθεια ειδικών. Τα γραφεία μας αναλαμβάνουν υποθέσεις φθοράς ιδιοκτησίας με τον εντοπισμό του δράστη. Ο εντοπισμός του δράστη αποτελεί βασική προϋπόθεση προκειμένου ο ιδιοκτήτης να υποβάλει έγκληση εναντίον του/της.  Έπειτα να ασκηθεί ποινική δίωξη. Επιπροσθέτως, αναλαμβάνουμε τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων για την εκδίκαση της υπόθεσης για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Απευθυνθείτε τους ειδικούς για την επίλυση της υπόθεση σας.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες