Ταυτοποίηση ανώνυμου αποστολέα

  • Ταυτοποίηση ανώνυμου αποστολέα
  • Ταυτοποίηση ανώνυμου αποστολέα
  • Ταυτοποίηση ανώνυμου αποστολέα

Για την ταυτοποίηση ανώνυμου αποστολέα είναι απαραίτητο ο εντολέας να απευθύνεται σε άρτιους επαγγελματίες με σύγχρονο εξοπλισμό για την επίλυση της υπόθεσης. Είστε αποδέκτης συχνών κλήσεων ενοχλητικού περιεχομένου με απόκρυψη; Δέχεστε ανώνυμες επιστολές απειλητικού περιεχομένου ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με άγνωστο παραλήπτη επανειλημμένως; Αναλαμβάνουμε την ταυτοποίηση ανώνυμου αποστολέα, με τη χρήση διαφόρων μέσων της τεχνολογίας. Μερικά από αυτά είναι η μελέτη DNA, έρευνα δακτυλικών αποτυπωμάτων, γραφοανάλυση (γραφικός χαρακτήρας), ψηφιακή έρευνα κ.ά. Σημειώνεται πως οι πάροχοι σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται στη χορήγηση στοιχείων κατά περίπτωση, όπου δηλαδή κριθεί απαραίτητο να γίνει ταυτοποίηση. Μην χάνετε χρόνο, δώστε τέλος στις ενοχλήσεις αυτές. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες