Ταυτοποίηση ανώνυμου αποστολέα

  • Ταυτοποίηση ανώνυμου αποστολέα
  • Ταυτοποίηση ανώνυμου αποστολέα
  • Ταυτοποίηση ανώνυμου αποστολέα

Σε περιπτώσεις που είστε αποδέκτης συχνών κλήσεων ενοχλητικού περιεχομένου με απόκρυψη, δέχεστε ανώνυμες επιστολές απειλητικού περιεχομένου ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με άγνωστο παραλήπτη επανειλημμένως, αναλαμβάνουμε την ταυτοποίηση ανώνυμου αποστολέα, με τη χρήση διαφόρων μέσων της τεχνολογίας όπως μελέτη DNA, έρευνα δακτυλικών αποτυπωμάτων, γραφοανάλυση (γραφικός χαρακτήρας), ψηφιακή έρευνα κ.ά. Σημειώνεται πως οι πάροχοι σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται στη χορήγηση στοιχείων κατά περίπτωση, όπου δηλαδή κριθεί απαραίτητο να γίνει ταυτοποίηση.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες