Αναζήτηση ατόμων

  • Αναζήτηση ατόμων
  • Αναζήτηση ατόμων
  • Αναζήτηση ατόμων

Η αναζήτηση ατόμων απαιτεί την νομιμοποίηση του αναζητούντος, δηλαδή ποιο πρόσωπο, υπό ποια ιδιότητα και υπό ποιες συνθήκες αναζητά κάποιο άλλο πρόσωπο. Κύρια μέριμνά μας είναι ο εντολέας να αντιληφθεί την διαδικασία της έρευνας αγνοούμενων προσώπων και τις δυνατότητες που έχει το γραφείο μας για τον εντοπισμό του ατόμου. Οι υποθέσεις αναζήτησης ατόμων που αναλαμβάνουμε αφορούν σε εξαφανίσεις ανήλικων ατόμων – εφήβων, συντρόφων, επιχειρηματιών, οφειλετών, κακοποιών κ.ά.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες