Ανάκτηση δεδομένων υπολογιστή

  • Ανάκτηση δεδομένων υπολογιστή
  • Ανάκτηση δεδομένων υπολογιστή
  • Ανάκτηση δεδομένων υπολογιστή

Αναλαμβάνουμε την ανάκτηση – επαναφορά αρχείων (δεδομένων) από τον σκληρό δίσκο ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα οποία για κάποιον λόγο δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν από τον κοινό χρήστη. Τα αρχεία μπορεί να έχουν χαθεί λόγω διαγραφής, διαδικασίας format (διαμόρφωση σκληρού δίσκου). Άλλα αίτια είναι η τροποποίηση αρχείων, η φυσική φθορά του σκληρού δίσκου. Ακόμα ένα σημαντικό αίτιο που δεν το λαμβάνει κανείς υπόψη, είναι επέμβαση τρίτου στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή με σκοπό την καταστροφή δεδομένων. Λοιπές υπηρεσίες της εταιρίας ιδιωτικών ερευνών Παπαδόπουλος αφορούν στην ανάκτηση ανάλυσης ιστορικού. Επίσης αναζήτηση και εντοπισμό συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων μέσω των αρχείων του υπολογιστή και διερεύνηση δραστηριότητας στο διαδίκτυο.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες