Ανάκτηση δεδομένων υπολογιστή

  • Ανάκτηση δεδομένων υπολογιστή
  • Ανάκτηση δεδομένων υπολογιστή
  • Ανάκτηση δεδομένων υπολογιστή

Αναλαμβάνουμε την ανάκτηση – επαναφορά αρχείων (δεδομένων) από τον σκληρό δίσκο ηλεκτρονικού υπολογιστή που για κάποιον λόγο δεν είναι εφικτό να εντοπιστούν από τον κοινό χρήστη. Τα αρχεία μπορεί να έχουν χαθεί λόγω διαγραφής, διαδικασίας format (διαμόρφωση σκληρού δίσκου), τροποποίησης αρχείων, φυσικής φθοράς του σκληρού δίσκου ή λόγω επέμβασης τρίτου στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή με σκοπό την καταστροφή δεδομένων. Λοιπές υπηρεσίες της εταιρίας ιδιωτικών ερευνών Παπαδόπουλος αφορούν στην ανάκτηση ανάλυσης ιστορικού, αναζήτηση και εντοπισμό συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων μέσω των αρχείων του υπολογιστή και διερεύνηση δραστηριότητας στο διαδίκτυο.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες