Ανάκτηση δεδομένων SIM

  • Ανάκτηση δεδομένων SIM
  • Ανάκτηση δεδομένων SIM

Η ανάκτηση δεδομένων κάρτας SIM κινητού τηλεφώνου γίνεται για την επαναφορά τηλεφωνικών καταλόγων, μηνυμάτων, πρόσφατου ιστορικού κλήσεων και λοιπών στοιχείων που έχουν καταγραφεί στην κάρτα (εικόνες, βίντεο κ.ά.) που έχουν διαγραφεί κατά λάθος ή εσκεμμένα. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη πως η ανάκτηση δεδομένων κινητού τηλεφώνου εξαρτάται από: α) τον τύπο του κινητού (αν επιτρέπει την ανάκτησή όχι, καθώς υπάρχουν συσκευές που αυτομάτως διαγράφουν δεδομένα) καθώς και β) την αντικατάσταση των παλαιών δεδομένων με νέα (στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκτηση των αρχικών δεδομένων).

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες