Απόκρυψη Αριθμού – Κακόβουλες Κλήσεις

  • Απόκρυψη Αριθμού – Κακόβουλες Κλήσεις
  • Απόκρυψη Αριθμού – Κακόβουλες Κλήσεις
  • Απόκρυψη Αριθμού – Κακόβουλες Κλήσεις

Πολύ συχνό φαινόμενο σήμερα αποτελεί η τεχνική με απόκρυψη αριθμού – κακόβουλες Κλήσεις. Η τεχνική της απόκρυψης αριθμού λειτουργεί ως χρήσιμο εργαλείο για την πραγματοποίηση ενοχλητικών ή κακόβουλων κλήσεων. Ως ενοχλητική κλήση νοείται η κλήση η οποία δημιουργεί διαταραχή στην οικιακή ηρεμία (σιωπηλές και επαλαμβανόμενες κλήσεις). Ως κακόβουλη κλήση νοείται η κλήση που περιέχει απειλές παράνομων πράξεων, εξύβριση, προσβολή και εκβιασμό. Σε περίπτωση που η συχνότητα κλήσεων από άτομα αγνώστων στοιχείων σας δημιουργεί πρόβλημα, το γραφείο μας αναλαμβάνει να σας διευκολύνει στη διαδικασία ενεργοποίησης κάθε σύννομης ενέργειας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση σας έναντι αυτών που σας ενοχλούν ή/και παρενοχλούν. Οι πάροχοι υπηρεσιών σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας υποχρεούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας να διαθέτουν μέσα εξουδετέρωσης της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής για τον εντοπισμό κακόβουλων ή ενοχλητικών κλήσεων για περιορισμένο χρονικό διάστημα, μετά από αίτηση του συνδρομητή. Καλέστε μας σήμερα και απαλλαγείτε από την απόκρυψη Αριθμού – κακόβουλες κλήσεις.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες