Εκφοβισμός στα Social Media

  • Εκφοβισμός στα Social Media
  • Εκφοβισμός στα Social Media
  • Εκφοβισμός στα Social Media

Το ιδιαίτερα δημοφιλές εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης (social media) στην Ελλάδα, το Facebook, αποτελεί τον εύκολο στόχο για εκφοβισμό μέσω του διαδικτύου. Πρόκειται για μία νέα μορφή εκφοβισμού που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τον κοινό χρήστη καθώς απαιτεί εξειδικευμένη τεχνική γνώση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκφοβισμού μέσω social media αποτελούν ενέργειες διάδοσης κακών-προσβλητικών φημών, παράνομη χρήση προσωπικού φωτογραφικού υλικού για άλλους σκοπούς, αποστολή υβριστικών ή σεξουαλικού περιεχομένου μηνυμάτων κ.ά.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες