Απιστία

  • Απιστία
  • Απιστία
  • Απιστία

Οι υποψίες για τυχόν απιστία του συντρόφου σας μπορεί να σας φέρουν έως και σε απόγνωση. Στη σύγχρονη κοινωνία οι σχέσεις δοκιμάζονται συνεχώς και τα φαινόμενα συζυγικής ή απιστίας εντός σχέσης είναι πολύ συχνά. Τα αίτια είναι πολλά: η ύπαρξη πειρασμών, η επιθυμία για αλλαγή, να ζήσει κανείς κάτι διαφορετικό εκτός καθημερινότητας ακόμα και στο συναίσθημα, να αποδείξει κανείς στον εαυτό του πως συνεχίζει να είναι πραγματικά ελεύθερος, να βρει τον πραγματικό έρωτα σε τρίτο πρόσωπο κ.ά. Δείγματα υπάρχουν πολλά, συνήθως όμως είτε δεν επιθυμούμε να τους δώσουμε την ανάλογη βαρύτητα είτε μας διαφεύγουν. Όπως και να έχει, η απιστία είναι μία οδυνηρή εμπειρία.

Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη λεπτότητα και τον χειρισμό που απαιτούν οι υποθέσεις απιστίας, οι ιδιωτικοί ερευνητές μας λειτουργούν με διακριτικότητα και μεριμνούν για την περισυλλογή των απαραίτητων πληροφοριών και απτών αποδείξεων αναφορικά με την ύπαρξη απιστίας ή όχι. Στόχος μας είναι να εξαλειφθεί κάθε υποψία σας. Σε κάθε περίπτωση, λειτουργούμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε πελάτη, διαμορφώνοντας το ανάλογο σχέδιο δράσης. Κάθε υπόθεση είναι μοναδική και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τέτοια.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες