Παρακολούθηση ανηλίκων

  • Παρακολούθηση ανηλίκων
  • Παρακολούθηση ανηλίκων
  • Παρακολούθηση ανηλίκων

Η παρακολούθηση ανηλίκων απαιτεί την γραπτή συναίνεση των γονέων ή κηδεμόνων τους. Οι περιπτώσεις παρακολούθησης ανηλίκων χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και αντιμετώπισης. Η εφηβική ηλικία αποτελεί ένα από σημαντικότερα στάδια ανάπτυξης του ατόμου και θα πρέπει να τυγχάνει ιδιαίτερη μεταχείρισης και προστασίας. Η παραμικρή υπόνοια που θα οδηγήσει τους γονείς στην παρακολούθηση των ανήλικων παιδιών τους, αντιμετωπίζεται από το γραφείο μας με απόλυτη διακριτικότητα και σε συνεχή επικοινωνία με τους γονείς ή κηδεμόνες.

© 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες