Εταιρία

  Η σημαντική εμπειρία των στελεχών και συνεργατών της εταιρίας ιδιωτικών ερευνών (Ντετέκτιβ σε Θεσσαλονίκη & Αθήνα) Παπαδόπουλος, θέτει ως στόχο μας την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε. Φροντίζουμε για την συστηματική εκπαίδευση και ενημέρωση των ανθρώπων μας, ενώ ταυτόχρονα διατηρούμε συνεχή επαφή με ένα δραστήριο και έμπειρο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Η συνεπής και επιτυχημένη δραστηριοποίηση της εταιρίας μας σε έναν χώρο ειδικών απαιτήσεων όπως αυτός της ιδιωτικής έρευνας, βασίζεται κυρίως:

  • Στο εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας.
  • Στο οργανωμένο δίκτυο έμπειρων συνεργατών μας σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
  • Στον υπερσύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, που φροντίζουμε να συντηρούμε και να ανανεώνουμε σύμφωνα με τις απαιτήσεις και την εξέλιξη της αγοράς.
  • Στη δυνατότητα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων.
  • Στην αντιμετώπιση του πελάτη με σεβασμό, τη δημιουργία κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την παροχή λεπτομερούς ενημέρωσης σε κάθε στάδιο των ερευνών.

  Εξοπλισμός

  Πολύτιμο εργαλείο για τη διεξαγωγή ερευνών είναι ο τεχνολογικός εξοπλισμός. Το γραφείο μας διαθέτει νέας τεχνολογίας εξοπλισμό, υψηλών προδιαγραφών όπως:

  • Δορυφορικά συστήματα εντοπισμού θέσεως GPS.
  • Αντιπαρακολουθητικά συστήματα για προστασία από υποκλοπές (όπως συσκευές σάρωσης για ανίχνευση και απενεργοποίηση πομπών και καμερών, συσκευές προστασίας τηλεφωνικών υποκλοπών, συστήματα anti-GPS, τηλεφωνικά κέντρα κλειστού κυκλώματος).

  Η χρήση του εξοπλισμού για παράνομες ενέργειες δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Αποκλειστικός υπεύθυνος για τη νόμιμη και σωστή χρήση τους είναι ο χρήστης – ιδιωτικός ερευνητής (ντετέκτιβ).

  Οι υπηρεσίες του ντετέκτιβ σε Θεσσαλονίκη & Αθήνα Παπαδόπουλος απευθύνονται τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, η ανάγκη για υπηρεσίες ιδιωτικής έρευνας ολοένα και αυξάνεται προκειμένου να αντιμετωπιστούν επιτυχώς υποθέσεις κοινωνικού, επαγγελματικού και ποινικού περιεχομένου. To γραφείο ιδιωτικών ερευνών Παπαδόπουλος συνεχίζει να προσφέρει άριστες υπηρεσίες σε προσιτές τιμές.

  © 2013 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ιδιωτικές Έρευνες